Varför utbildning?

  • Några av de allvarligaste skadorna vid arbetsolyckor inträffar i samband med fall
  • Felaktig användning av utrustning är en bidragande orsak
  • Inställningen till den personliga säkerheten är mycket viktig, och den måste underbyggas genom förståelse för fallenergin samt utrustningens användning och begränsningar – inte bara enskilda lagar och förordningar

Vi börjar planeringen av det arbete som ska utföras med att undersöka arbetsplatsen. Först då får du en överblick över de förhållanden som kan påverka det arbete som ska utföras.

Till exempel måste du ha en uppfattning om

  • väderförhållanden
  • strömförsörjning
  • andra angränsande arbeten inom samma område
  • risk för fallande föremål
  • Trafikförhållanden
Området nedanför är avspärrat medan arbete utförs där ovanför

En total riskbedömning ska genomförs och i den analysen en räddningsplan. Det måste upprättas en SJA (Safe Job Analysis) för den specifika arbetsuppgift som ska utföras. SJA ska kunna dokumenteras även i efterhand.