Variabla laster

Variabla laster innefattar alla belastningar utom egenvikten och de olyckslaster som ställningen kan bli utsatt för. Här ingår bland annat:

  • vikten av personer som uppehåller sig på ställningen
  • belastning på arbetsområdet
  • vindlaster
  • snölaster
Variabel last – vindlast
Variabla laster

Vindlast är den belastning som vinden utsätter ställningen för. Det kan vara både tryck och undertryck (sug).

En ställning som står i läsidan av vinden är utsatt för undertryck som försöker dra ställningen ut från väggen/konstruktionen.