Varselmarkering

För att användare och annan personal som befinner sig i området runt personliften ska få viktig information, är det nödvändigt med olika markeringar på personliften.

Exempel på vad sådana markeringar kan gälla:

  • Maximal belastning i korg
  • Maximal vindstyrka
  • Maximal lutning
  • Faromarkering såsom klämrisk, arbete på hög höjd, osv
  • Fästpunkt för sele
  • Nödsänk
  • Lyftpunkter