Verktygssäkring

  • Olyckor orsakade av fallande föremål är de vanligaste fallskyddsolyckorna i olycksstatistiken. Fallande föremål kan orsaka stor skada även om föremålet är litet och har låg vikt
  • Vi användning av verktyg och andra föremål under arbete på hög höjd är det därför viktigt att använda verktygssäkringar för att minska risken för olyckor med personskador som följd
  • Det är viktigt att användaren hittar utrustning som är avsedd för just det objekt som ska säkras
  • Tyngdlagen är densamma för alla fallande objekt oavsett om det är en borr eller en person som faller
  • En olycka där ett föremål träffar en person kan få dödlig utgång
  • Man måste vara försiktig med hur man använder verktygssäkringen. Det betyder att du inte okritiskt ska fästa verktygssäkringen på din egen sele, eftersom ett tungt föremål som faller långt innan det fångas upp kan få hög rörelseenergi så att du tappar balansen och faller
  • Flera tillverkare av verktygssäkringar rekommenderar att man inte fäster något föremål tyngre än 2 kg på sin egen kropp, detta för att undvika risken för ett alltför kraftigt ryck. Till och med 2 kg kan ge hög rörelseenergi!

Det är mycket viktigt att läsa bruksanvisningen för den aktuella verktygssäkringen, så att den inte används okritiskt och felaktigt.

Observera också att det än i dag inte finns någon tillverkningsstandard för verktygssäkring. Det är väldigt viktigt att ta reda på begränsningarna för sådan utrustning och hur den har provats fysiskt.

Arbete mot kant, fallhindrande och med användning av verktygssäkring