TRUCKUTBILDNING

 

Grundutbildning Truckförare

En nödvändig utbildning för alla som använder truck i arbetet – oberoende av om det är tillfälligt eller det är en heltidssyssla. Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för truckförare. I utbildningen ingår även säkerhetsfrågor och tillsyn av trucken. Utbildningen följer TLP-10 – den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Upplägg

Två dagars teori med skriftligt prov och tre dagars praktiska övningar med uppkörning. För att göra teorin konkret, använder vi video i stor utsträckning. För den praktiska delen används olika trucktyper – motvikts-, skjutstativ- och stödbenstruck. Efter godkända prov får eleven ett truckförarbevis och utbildningsintyg.

Varianter

Grundutbildningen anordnas både som öppen samlingskurs och som anpassad företagsintern utbildning.

Längd

Fem heldagar.

Valideringsutbildning

Har du kört mycket truck och har ordentliga förkunskaper kan du validera din kunskap.

Upplägg

Kursen baseras på TLP-10 och utgör ett koncentrat av vår grundkurs. Samma sak gäller för det utbildningsmaterial som används.

Huvuddelen av kursen ägnas åt en genomgång av de viktigaste teoriavsnitten. Säkerhetsfrågorna intar en central plats.

Kursen innehåller teoretiska och praktiska prov. Efter godkända prov får eleven ett utbildningsintyg.

Längd

En halv till en dag eller enligt företagets önskemål.

Repetitionsutbildning

Repetitionskursen är till för dem som redan har gått en grundkurs för truckförare, och som behöver uppdatera sina kunskaper och finslipa sin körteknik.

Upplägg

Kursen baseras på TLP-10 och utgör ett koncentrat av vår grundkurs. Samma sak gäller för det utbildningsmaterial som används.

Huvuddelen av kursen ägnas åt en genomgång av de viktigaste teoriavsnitten. Säkerhetsfrågorna intar en central plats.

Kursen innehåller teoretiska och praktiska prov. Efter godkända prov får eleven ett utbildningsintyg.

Kontakta oss för prisuppgift.

Varianter

Utbildningen anordnas enbart som företagsintern utbildning. Kontakta oss för prisuppgift.

Längd

En till två dagar, eller enligt företagets önskemål.

Körtillstånd truck