TRUCKUTBILDNING

 

Grundutbildning truckförare                    

En nödvändig utbildning för alla som använder truck i arbetet – oberoende av

om det är tillfälligt eller det är en heltidssyssla. Kursen ger grundläggande

kunskaper och färdigheter för truckförare. I utbildningen ingår även säkerhetsfrågor

och tillsyn av trucken. Utbildningen följer TLP10 – den läroplan som är

fastställd av arbetsmarknadens parter.

Upplägg

Två dagars teori med skriftligt prov och tre dagars praktiska övningar

med uppkörning. För att göra teorin konkret, använder vi video och teoretiskt materiel i stor utsträckning.

För den praktiska delen används olika trucktyper som motvikts-,

skjutstativ-plocktruck och stödbenstruck. Efter godkända prov får eleven

ett truckförarbevis och utbildningsintyg.

Varianter

Grundutbildningen anordnas både som öppen samlingskurs och som anpassad till

företagsintern utbildning.

Längd

Fem heldagar.

Valideringsutbildning

Har du kört mycket truck och har ordentliga förkunskaper kan du

validera din kunskaper hos oss.

Upplägg

Kursen baseras på TLP-10 och utgör ett koncentrat av vår grundkurs.

Samma sak gäller för det utbildningsmaterial som används.

Huvuddelen av kursen ägnas åt en genomgång av de viktigaste teoriavsnitten.

Säkerhetsfrågorna intar en central plats.

Kursen innehåller teoretiska och praktiska prov. Efter godkända

prov får eleven ett utbildningsintyg.

Längd

En halv till en dag eller enligt företagets önskemål.

Repetitionsutbildning: Repetitionskursen är till för dem som redan har gått en grundkurs för truckförare,

och som behöver uppdatera sina kunskaper och finslipa sin körteknik.

Upplägg

Kursen baseras på TLP-10 och utgör ett koncentrat av vår grundkurs.

Samma sak gäller för det utbildningsmaterial som används.

Huvuddelen av kursen ägnas åt en genomgång av de viktigaste teoriavsnitten.

Säkerhetsfrågorna intar en central plats.

Kursen innehåller teoretiska och praktiska prov. Efter godkända

prov får eleven ett utbildningsintyg.

Varianter

Utbildningen anordnas enbart som företagsintern utbildning.

Kontakta oss för prisuppgift.

Längd

En till två dagar, eller enligt företagets önskemål.

För pris på truckutbildning kontakta oss om vilken utbildning

det gäller och antal så lämnar vi en offert.

Körtillstånd truck