Tack för din förfrågan! Vi hör av oss inom kort.

Traversutbildning

Målet för utbildningen är att skapa en skicklig användare, med förmåga att arbeta effektivt utan att göra minsta avkall på en säker arbetsmiljö. Kursen uppfyller med marginal kraven som ställs i aktuella internationella standarder, översatt till de svenska SS-ISO 9926-1 och SS-ISO 23853. Det ger en garanti för en kvalitativ utbildning.

Traversutbildning har till syfte är att uppfylla kraven i AFS 2006:6 så att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna framföra traverskran och förebygga skador på människor, maskiner och last. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett sätt som förebygger ohälsa och olycksfall.

När du är klar med kursen och provet som hör till, kommer du att kunna jobba som kranförare och det väntar en stor arbetsmarknad på dig.

Kontakta oss för ett skräddarsytt prisförslag