Tack för din förfrågan! Vi hör av oss inom kort.

Arbete på väg

Nivå 1-2 (Ersätts av Steg 1.1-1.3)

Målgrupp

 • Fordonsförare, Maskinförare av mobila arbetsmaskiner
 • Gäller de som utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen
 • Platsledning som ej omfattas av Nivå 3A
 • Alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, Nivå 3A samt vakt och lots Nivå 3B.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter utbildningen:

 • Förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten.
 • Kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö.
 • Kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.

Kursbeskrivning

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.
Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv.
Utbildningen kan objektanpassas efter specifika behov.
Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.
Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt prov.

Kursinnehåll

Utbildningen följer de råd Trafikverket anger i sitt beslut om kompetenskrav Nivå 2 i TRVK/TRVR Apv.

 • Allmänt om vägarbeten
 • V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
 • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Riskanalys
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar.
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete.
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras

Kontakta oss för ett skräddarsytt prisförslag