Utbildningar

Mer än bara förar utbildningar

Har du behov av en utbildning titta på varje enskild kurs för upplägg och priser eller hör av dig så hittar vi en lösning till dig.

 

Boka din utbildning här!

Kontakta oss för ett skräddarsytt prisförslag

  Truckförareutbildning

  En nödvändig utbildning för alla som använder truck i arbetet – oberoende av om det är tillfälligt eller det är en heltidssyssla. Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för truckförare. I utbildningen ingår även säkerhetsfrågor och tillsyn av trucken. Utbildningen följer TLP-10 – den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

  Läs mer..

  Traversutbildning

  Säkralyft/traversutbildning 2 dagar. Teori: 8 timmar | Praktik: 8 timmar

  Kostnad traversutbildning:

  Pris: Enligt Överenskommelse kr/pers

  Läs mer..

  Lastmaskinutbildning

  Syfte och mål
  Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om och förmåga att framföra hjullastare säkert och kompetent.

  En del ur kursinnehållet
  • Hjullastarens konstruktion och olika arbetssätt
  • Säkerhetskontroller, underhåll och daglig tillsyn
  • Hantering av skopa och gafflar..

  Läs mer..

  Truckförareutbildning

  En nödvändig utbildning för alla som använder truck i arbetet – oberoende av om det är tillfälligt eller det är en heltidssyssla. Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för truckförare. I utbildningen ingår även säkerhetsfrågor och tillsyn av trucken. Utbildningen följer TLP-10 – den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

  Läs mer..

  Traversutbildning

  Säkralyft/traversutbildning 2 dagar. Teori: 8 timmar | Praktik: 8 timmar

  Kostnad traversutbildning:

  Pris: Enligt Överenskommelse kr/pers

  Läs mer..

  Lastmaskinutbildning

  Syfte och mål
  Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om och förmåga att framföra hjullastare säkert och kompetent.

  En del ur kursinnehållet
  • Hjullastarens konstruktion och olika arbetssätt
  • Säkerhetskontroller, underhåll och daglig tillsyn
  • Hantering av skopa och gafflar..

  Läs mer..

  Repetitionsutbildning

  Inom ca 5 år rekommenderar vi att man bör gå en repetitionsutbildning.

  Vi har repetitionsutbildningar inom: Truck | Travers | Liftar | ADR

  För pris på repetitionsutbildning kontakta oss om vilken utbildning det gäller och antal så lämnar vi en offert.

  Läs mer..

  Repetitionsutbildning

  Inom ca 5 år rekommenderar vi att man bör gå en repetitionsutbildning.

  Vi har repetitionsutbildningar inom: Truck | Travers | Liftar | ADR

  För pris på repetitionsutbildning kontakta oss om vilken utbildning det gäller och antal så lämnar vi en offert.

  Läs mer..

  Adr utbildning

  Syfte / mål

  Målet med  ADR 1.3 utbildning är att göra dig medveten om de risker som kan
  uppstå vid hantering av farligt gods och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga
  olyckor. Utbildningen riktar sig till samtliga personer delaktiga i transport av farligt gods, utom förare med intyg enligt ADR-S 2011:1, ADR-Intyg .

  Läs mer..

  ADR utbildning

  Syfte / mål

  Målet med  ADR 1.3 utbildning är att göra dig medveten om de risker som kan
  uppstå vid hantering av farligt gods och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga
  olyckor. Utbildningen riktar sig till samtliga personer delaktiga i transport av farligt gods, utom förare med intyg enligt ADR-S 2011:1, ADR-Intyg .

  Läs mer..

  Säkra  lyft

  Säkra lyft är kursen för dig som kopplar olika laster och som ger signaler och dirigerar en kranförare.

  Utbildningen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav, EU direktiv samt föreskrifterna AFS 2006:6.

  Denna kurs är anpassad för kranförare, arbetsledare, skyddsombud och lyftledare med flera som kopplar en last till en lyftanordning eller ska agera     signalman vid lyft med kran.
  Utbildningen omfattar säkerhetsregler och föreskrifter, kontroll och tillsyn samt riskbedömning och ansvarsförhållanden.

  Efter genomförd kurs som pågår under en halv dag erhålls kursintyg.

  Läs mer..

  Säkra lyft

  Säkra lyft är kursen för dig som kopplar olika laster och som ger signaler och dirigerar en kranförare.

  Utbildningen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav, EU direktiv samt föreskrifterna AFS 2006:6.

  Denna kurs är anpassad för kranförare, arbetsledare, skyddsombud och lyftledare med flera som kopplar en last till en lyftanordning eller ska agera     signalman vid lyft med kran.
  Utbildningen omfattar säkerhetsregler och föreskrifter, kontroll och tillsyn samt riskbedömning och ansvarsförhållanden.

  Efter genomförd kurs som pågår under en halv dag erhålls kursintyg.

  Läs mer..

  Mobila arbetsplattformar

  Utbildningsintyget gäller i 5 år.
  Liftutbildning hålls enligt gällande liftläroplan (LLP) som är utformad efter ISO-standarden för mobila arbetsplattformar SS-ISO 18878:2004.
  Efter avslutad utbildning SKALL deltagaren uppnått de krav som ställs enligt den gällande Liftläroplanen.

  Läs mer..

  Mobila arbetsplattformar

  Utbildningsintyget gäller i 5 år.
  Liftutbildning hålls enligt gällande liftläroplan (LLP) som är utformad efter ISO-standarden för mobila arbetsplattformar SS-ISO 18878:2004.
  Efter avslutad utbildning SKALL deltagaren uppnått de krav som ställs enligt den gällande Liftläroplanen.

  Läs mer..

  Fallskyddsutbildning

  Det finns krav på att förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller mer, vid byggnads- och anläggningsarbete. Med våra fallskyddsutbildningar får du den kunskap och kompetens som behövs för att arbeta säkert och effektivt på höjd.

  .

  Läs mer..

  Arbete på väg

  . Nivå 1-2 (Ersätts av Steg 1.1-1.3)
  Målgrupp
  • Fordonsförare, Maskinförare av mobila arbetsmaskiner
  • Gäller de som utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen
  • Platsledning som ej omfattas av Nivå 3A
  • Alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, Nivå 3A samt vakt och lots Nivå 3B.
  Kursmål
  Kursdeltagaren ska efter utbildningen:
  • Förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten.

  Läs mer..

  Kranförarutbildning

  Fordonsmonterad kran upp till 18 tonmeter

  De som på transportavtalets yrkesområde hanterar en kran som är monterad på en lastbil med totalvikt över 3 500 kg ska ha ett yrkesbevis som utfärdats av TYA. Samma sak gäller om du jobbar med kran monterad på släpvagn och dragen av en lastbil med totalvikt på över 3 500 kg.

  Ett yrkesbevis för fordonsmonterad kran gäller både för förare av styckegodskranar och timmerkranar. Det styrs av transportavtalet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

  Läs mer..

  Fallskyddsutbildning

  Det finns krav på att förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller mer, vid byggnads- och anläggningsarbete. Med våra fallskyddsutbildningar får du den kunskap och kompetens som behövs för att arbeta säkert och effektivt på höjd.

  .

  Läs mer..

  Arbete på väg

  . Nivå 1-2 (Ersätts av Steg 1.1-1.3)
  Målgrupp
  • Fordonsförare, Maskinförare av mobila arbetsmaskiner
  • Gäller de som utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen
  • Platsledning som ej omfattas av Nivå 3A
  • Alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, Nivå 3A samt vakt och lots Nivå 3B.

  Läs mer..

  Kranförarutbildning

  Fordonsmonterad kran upp till 18 tonmeter

  De som på transportavtalets yrkesområde hanterar en kran som är monterad på en lastbil med totalvikt över 3 500 kg ska ha ett yrkesbevis som utfärdats av TYA. Samma sak gäller om du jobbar med kran monterad på släpvagn och dragen av en lastbil med totalvikt på över 3 500 kg.

  Ett yrkesbevis för fordonsmonterad kran gäller både för förare av styckegodskranar och timmerkranar. Det styrs av transportavtalet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

  Läs mer..