Tack för din förfrågan! Vi hör av oss inom kort.

Våra utbildningar

Online

Truckutbildning

Truckutbildningen är en utbildning för A- och B-truckar. Den består av två delar, en teoretisk(online) & en praktiskt.

Fallskyddsutbildning - Online

Det finns krav på att förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller mer, vid byggnads- och anläggningsarbete. Med våra fallskyddsutbildningar får du den kunskap och kompetens som behövs för att arbeta säkert och effektivt på höjd.

 Mobila arbetsplattformar

Liftutbildningen är en utbildning för liftar av typen 1A, 1B, 3A & 3B. Den består av två delar, en teoretisk(online) & en praktiskt. Kapitlen i den här utbildningen tar upp de teoretiska kunskaper du behöver lära dig om de vanligaste förekommande lifttyperna. Liftboken är i sin helhet baserad på LLP. Utbildningen omfattar säkerhetsregler och föreskrifter, kontroll och tillsyn samt riskbedömning och ansvarsförhållanden. Efter genomförd kurs erhålls kursintyg.

Säkra lyft AFS 2006:6

Lär dig att lyfta säkert Sedan 1 juli 2007 kräver Arbetsmiljöverket att alla kranförare, signalmän och lastkopplare är utbildade i hur man använder sig av lyftanordningar och lyftredskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskap för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Lyftanordningsfaror kräver dokumenterad utbildning och körkort enligt AFS 2006:6, §29.

Truckutbildning Engelska

Truckutbildningen är en utbildning för A- och B-truckar Den består av två delar, en teoretisk(online) en praktiskt. Kapitlen i den här utbildningen tar upp de teoretiska kunskaper du behöver lära dig i truckkategorierna A och B.

Ställningar

Utbildningen “Ställningar” är en utbildning för Ställningar med högst 9m till arbetsplan. Kapitlen i den här utbildningen tar upp de teoretiska kunskaper du behöver lära dig för att delta i arbete med ställningar. Utbildningen omfattar säkerhetsregler och föreskrifter, kontroll och tillsyn samt riskbedömning och ansvarsförhållanden. Efter genomförd kurs erhålls utbildningsbevis.

Ansvarsutbildning

Den här kursen minskar risken för obehagliga överraskningar. Genom att få ett fastare grepp om aktuell lagstiftning, om aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket och om tillämpliga läroplaner, vet arbetsledaren också var gränserna för ansvar och skyldigheter går.

Traversutbildning

Traversutbildning har till syfte är att uppfylla kraven i AFS 2006:6 så att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna framföra traverskran och förebygga skador på människor, maskiner och last. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett sätt som förebygger ohälsa och olycksfall.

Boka här!

Kontakta oss för ett skräddarsytt prisförslag