Utbildningar

Mer än bara förar utbildningar

Har du behov av en utbildning titta på varje enskild kurs för upplägg och priser eller hör av dig så hittar vi en lösning till dig.

 

Boka din utbildning här!

Kontakta oss för ett skräddarsytt prisförslag

Truckförareutbildning

En nödvändig utbildning för alla som använder truck i arbetet – oberoende av om det är tillfälligt eller det är en heltidssyssla. Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för truckförare. I utbildningen ingår även säkerhetsfrågor och tillsyn av trucken. Utbildningen följer TLP-10 – den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Läs mer..

Traversutbildning

Säkralyft/traversutbildning 2 dagar. Teori: 8 timmar | Praktik: 8 timmar

Kostnad traversutbildning:

Pris: Enligt Överenskommelse kr/pers

Läs mer..

Lastmaskinutbildning

Syfte och mål
Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om och förmåga att framföra hjullastare säkert och kompetent.

En del ur kursinnehållet
• Hjullastarens konstruktion och olika arbetssätt
• Säkerhetskontroller, underhåll och daglig tillsyn
• Hantering av skopa och gafflar..

Läs mer..

Truckförareutbildning

En nödvändig utbildning för alla som använder truck i arbetet – oberoende av om det är tillfälligt eller det är en heltidssyssla. Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för truckförare. I utbildningen ingår även säkerhetsfrågor och tillsyn av trucken. Utbildningen följer TLP-10 – den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Läs mer..

Traversutbildning

Säkralyft/traversutbildning 2 dagar. Teori: 8 timmar | Praktik: 8 timmar

Kostnad traversutbildning:

Pris: Enligt Överenskommelse kr/pers

Läs mer..

Lastmaskinutbildning

Syfte och mål
Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om och förmåga att framföra hjullastare säkert och kompetent.

En del ur kursinnehållet
• Hjullastarens konstruktion och olika arbetssätt
• Säkerhetskontroller, underhåll och daglig tillsyn
• Hantering av skopa och gafflar..

Läs mer..

Repetitionsutbildning

Inom ca 5 år rekommenderar vi att man bör gå en repetitionsutbildning.

Vi har repetitionsutbildningar inom: Truck | Travers | Liftar | ADR

För pris på repetitionsutbildning kontakta oss om vilken utbildning det gäller och antal så lämnar vi en offert.

Läs mer..

Repetitionsutbildning

Inom ca 5 år rekommenderar vi att man bör gå en repetitionsutbildning.

Vi har repetitionsutbildningar inom: Truck | Travers | Liftar | ADR

För pris på repetitionsutbildning kontakta oss om vilken utbildning det gäller och antal så lämnar vi en offert.

Läs mer..

Adr utbildning

Syfte / mål

Målet med  ADR 1.3 utbildning är att göra dig medveten om de risker som kan
uppstå vid hantering av farligt gods och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga
olyckor. Utbildningen riktar sig till samtliga personer delaktiga i transport av farligt gods, utom förare med intyg enligt ADR-S 2011:1, ADR-Intyg .

Läs mer..

ADR utbildning

Syfte / mål

Målet med  ADR 1.3 utbildning är att göra dig medveten om de risker som kan
uppstå vid hantering av farligt gods och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga
olyckor. Utbildningen riktar sig till samtliga personer delaktiga i transport av farligt gods, utom förare med intyg enligt ADR-S 2011:1, ADR-Intyg .

Läs mer..

Säkra  lyft

Säkra lyft är kursen för dig som kopplar olika laster och som ger signaler och dirigerar en kranförare.

Utbildningen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav, EU direktiv samt föreskrifterna AFS 2006:6.

Denna kurs är anpassad för kranförare, arbetsledare, skyddsombud och lyftledare med flera som kopplar en last till en lyftanordning eller ska agera     signalman vid lyft med kran.
Utbildningen omfattar säkerhetsregler och föreskrifter, kontroll och tillsyn samt riskbedömning och ansvarsförhållanden.

Efter genomförd kurs som pågår under en halv dag erhålls kursintyg.

Läs mer..

Säkra lyft

Säkra lyft är kursen för dig som kopplar olika laster och som ger signaler och dirigerar en kranförare.

Utbildningen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav, EU direktiv samt föreskrifterna AFS 2006:6.

Denna kurs är anpassad för kranförare, arbetsledare, skyddsombud och lyftledare med flera som kopplar en last till en lyftanordning eller ska agera     signalman vid lyft med kran.
Utbildningen omfattar säkerhetsregler och föreskrifter, kontroll och tillsyn samt riskbedömning och ansvarsförhållanden.

Efter genomförd kurs som pågår under en halv dag erhålls kursintyg.

Läs mer..

Mobila arbetsplattformar

Utbildningsintyget gäller i 5 år.
Liftutbildning hålls enligt gällande liftläroplan (LLP) som är utformad efter ISO-standarden för mobila arbetsplattformar SS-ISO 18878:2004.
Efter avslutad utbildning SKALL deltagaren uppnått de krav som ställs enligt den gällande Liftläroplanen.

Läs mer..

Mobila arbetsplattformar

Utbildningsintyget gäller i 5 år.
Liftutbildning hålls enligt gällande liftläroplan (LLP) som är utformad efter ISO-standarden för mobila arbetsplattformar SS-ISO 18878:2004.
Efter avslutad utbildning SKALL deltagaren uppnått de krav som ställs enligt den gällande Liftläroplanen.

Läs mer..

Fallskyddsutbildning

Det finns krav på att förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller mer, vid byggnads- och anläggningsarbete. Med våra fallskyddsutbildningar får du den kunskap och kompetens som behövs för att arbeta säkert och effektivt på höjd.

.

Läs mer..

Fallskyddsutbildning

Det finns krav på att förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller mer, vid byggnads- och anläggningsarbete. Med våra fallskyddsutbildningar får du den kunskap och kompetens som behövs för att arbeta säkert och effektivt på höjd.

.

Läs mer..