Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Innehåll:

 • Allmänt om olyckor och säkerhet, utbildning och ansvar
 • Arbetsmiljölagen – lagar, föreskrifter och standarder
 • Planering av lyftarbete – val av lyftredskap   
 • Lastens vikt 
 • Lyftvinkeln 
 • Lastkoppling 
 • Kätting 
 • Stållinor 
 • Mjuka redskap – textilstroppar, band, slingor 
 • Märkning av lyftredskap 
 • Tillbehör 
 • När man gör lyftet 
 • Fortlöpande tillsyn – arbetsgivaren har ansvaret
 • Daglig kontroll- användaren har ansvaret 
 • Signalering