Tack för din förfrågan! Vi hör av oss inom kort.

Alla Produkter

Ansvarsutbildning - Online

Den här kursen minskar risken för obehagliga överraskningar. Genom att få ett fastare grepp om aktuell lagstiftning, om aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket och om tillämpliga läroplaner, vet arbetsledaren också var gränserna för ansvar och skyldigheter går.

Fallskyddsutbildning - Online

Några av de allvarligaste skadorna vid arbetsolyckor inträffar i samband med fall.

Denna utbildning ger deltagaren kunskap för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Traversutbildning - Online

Säkra lyft med kranar kräver utbildad personal. Det är därför den här kursen finns till.

Mobila Arbetsplatsformar - Online
Truckutbildning engelska - Online

Learn how to safely use A- and B-trucks.This education teaches the participants how to prevent accidents and lower the health risk and workplace related accidents.

Truckutbildning - Online

Lär dig att säkert använda A- och B-truck. Denna utbildning ger deltagaren kunskap för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Säkralyft (AFS 2006:6) - Online

Lär dig att lyfta säkert. Sedan 1 juli 2007 kräver Arbetsmiljöverket att alla kranförare, signalmän och lastkopplare är utbildade i hur man använder sig av lyftanordningar och lyftredskap.

Ställningar - Online

Kursen ger de kunskaper om lagar och föreskrifter som krävs när man deltar i arbete med ställningar med högst 9m till arbetsplanet och där utformningen framgår av allmänna monteringsanvisningar.