Kapitel 7: Ergonomi

Ergonomi är läran om hur olika arbetsredskap och arbetsmiljön påverkar din kropp.

Det här kapitlet handlar om vad du ska vara uppmärksam på när du kör truck, så att din kropp inte tar skada