Mobila arbetsplattformar

 

Sax/Bomlift 1 dag.

Teori: 4 timmar

Praktik: 4 timmar

Utbildningskostnad:

Pris: Enligt Överenskommelse kr/Pers

Utbildningsintyget gäller i 5 år.
Liftutbildning hålls enligt gällande liftläroplan (LLP) som är utformad efter ISO-standarden för mobila arbetsplattformar SS-ISO 18878:2004.
Efter avslutad utbildning SKALL deltagaren uppnått de krav som ställs enligt den gällande Liftläroplanen.

Körtillstånd
Begär offert

Mobila arbetsplattformar

 

Sax/Bomlift 1 dag.

Teori: 4 timmar

Praktik: 4 timmar

Utbildningskostnad:

Pris: Enligt Överenskommelse kr/Pers

Utbildningsintyget gäller i 5 år.
Liftutbildning hålls enligt gällande liftläroplan (LLP) som är utformad efter ISO-standarden för mobila arbetsplattformar SS-ISO 18878:2004.
Efter avslutad utbildning SKALL deltagaren uppnått de krav som ställs enligt den gällande Liftläroplanen.

Körtillstånd
Begär offert