SÄKRA LYFT

Säkra lyft är kursen för dig som kopplar olika laster och som ger signaler och dirigerar en kranförare.

Utbildningen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav, EU direktiv samt föreskrifterna AFS 2006:6.

Denna kurs är anpassad för kranförare, arbetsledare, skyddsombud och lyftledare med flera som kopplar en last till en lyftanordning eller ska agera     signalman vid lyft med kran.
Utbildningen omfattar säkerhetsregler och föreskrifter, kontroll och tillsyn samt riskbedömning och ansvarsförhållanden.

Efter genomförd kurs som pågår under en halv dag erhålls kursintyg.

 

kontakta för kostnadsfri offert

SÄKRA LYFT

Säkra lyft är kursen för dig som kopplar olika laster och som ger signaler och dirigerar en kranförare.

Utbildningen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav, EU direktiv samt föreskrifterna AFS 2006:6.

Denna kurs är anpassad för kranförare, arbetsledare, skyddsombud och lyftledare med flera som kopplar en last till en lyftanordning eller ska agera     signalman vid lyft med kran.
Utbildningen omfattar säkerhetsregler och föreskrifter, kontroll och tillsyn samt riskbedömning och ansvarsförhållanden.

Efter genomförd kurs som pågår under en halv dag erhålls kursintyg.

kontakta för kostnadsfri offert