1-2-3 SAFE

Behov av fallskydd kommer att föreligga i många olika situationer på arbetsplatsen. Bedömningen av metodval beror på den lokala arbetsmiljön och vilka uppgifter som ska utföras.

För att sätta in detta i ett förenklat system kan vi använda begreppet «1-2-3 SAFE» i samband med arbetsplanering innan vi väljer utrustning och arbetsmetod.

  • förankringsmöjligheter
  • fallhöjdsavstånd
  • pendlingsrisk

För att förstå detta begrepp behöver vi veta lite om fysik och begränsningar. I nästa lektion kommer vi att förklara detta så att uttrycket 1-2-3 SAFE blir begripligt.