Aktuella standarder

Den här boken bygger på Liftläroplanen, LLP. Liftläroplanen är i sin tur baserad på ISOstandarden SS-ISO 18878:2013.

SS-ISO 18893:2014 är en internationell standard som beskriver liftens säkerhetsprinciper, inspektion, underhåll och drift

SS-ISO 18878:2013 är en internationell standard som gäller på den svenska marknaden. Standarden beskriver metoder för att utarbeta utbildningsmaterial och organisera utbildning för operatörer av mobila arbetsplattformar