Användning av stege

Stegar är en vanlig syn på de flesta arbetsplatser. Det är ett väldigt användbart och praktisk verktyg när man behöver nå en nivå eller utrustning som är ovanför eller nedanför marknivå. Men det är mycket viktigt att vara medveten om de risker och begränsningar som är förknippade med användning av stegar

Stegar bör i första hand bara användas för åtkomst. Därför bör du alltid överväga andra alternativ innan du använder stegen som arbetsplattform. Exempelvis rullställningar är ofta ett bra alternativ till trappstegar

användning av stegar i arbetet regleras av Arbetsmiljöverket AFS 2004:3, Stegar och arbetsbockar, föreskrifter.

stegar får undantagsvis användas som arbetsplattformar vid arbete på hög höjd när det inte fungerar att använda annan och säkrare arbetsutrustning därför att

 • Användningen av stegen är kortvarig
 • Det råder förhållanden på arbetsplatsen som arbetsgivaren inte kan göra något åt

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004:3, paragraf 17, slår Arbetsmiljöverket fast att följande typer av stegar endast får användas om de är stagade eller förankrade:

 • Anliggande stege som är längre än 5 m
 • Fristående stege med plattform och knästöd och mer än 2 m höjd til plattformen
 • Anna fristående stege som är högre än 3 m
 • Stegar ska i första hand bara användas för åtkomst. Stegar ska ställas upp så att de är stabila under användning
 • Stegar ska användas så att arbetstagaren hela tiden har ett säkert grepp och står stadigt. Om du måste bära på något när du står på en stege måste du hålla det i ett säkert grepp
 • Stegar ska vila på en stabil, hållfast och hård yta så att stegpinnarna hela tiden är horisontella
 • Hängande stegar ska vara säkert fastsatta och, med undantag för repstegar, på ett sådant sätt att de inte kan röra sig eller börja svänga
 • Stegar ska så långt det är praktiskt möjligt vara säkrade upptill eller på annat sätt
Säkring av stege
 • Stege som ligger an ska säkras före användning
 • Stegen ska säkras mot att glida ut, välta i sidled eller falla bakåt. Stegar och skjutstegar som består av flera delar ska användas på ett sådant sätt att de olika delarna inte kan förskjutas i förhållande till varandra