Arbetsmiljöverkets krav

Ditt jobb styrs av Arbetsmiljölagen.

  • Regler om vad arbetsgivare och skyddsansvariga måste göra för att förhindra olyckor och ohälsa.
  • Regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
  • Det är Arbetsmiljöverket som är ansvarigt för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor. (AFS)
  • Utöver AFS:arna är det viktigt att känna till TLP 10.