Arbetsplatsinspektion

Innan du väljer personlift till det arbete som ska utföras är det viktigt att gå igenom flera faktorer på den arbetsplats där liften ska användas. Exempel:

  • Vilken bärförmåga har underlaget?
  • Hurdan är terrängen och lutningen?
  • Förekommer det passerande trafik?
  • Ska det arbetas i områden där det finns traverskranar?
  • Finns det strömförande kablar i området?
  • Hur stor plats är det för placering och manövrering av personliften?
  • Finns det plats för eventuella stödben?
  • Vilken typ av drivmedel är tillåten på arbetsplatsen?
  • Hurdan är möjligheten till laddning? Detta är exempel på faktorer som kan vara aktuella att bedöma (listan är inte uttömmande).