Arbetsuppgifter inom bygg-, anläggnings- och industrisektorn samt val av utrustning

 • Kom ihåg att det alltid är viktigt att i första hand säkra arbetsplatsen med hjälp av mobila arbetsplattformar, ställningar och räcken. Som en del av det kollektiva skyddet finns även fallskyddsnät som kan monteras för sig eller tillsammans med räcken eller ställningar.

Tak- och fasadarbeten

 • Vi rekommenderar användning av fallhindrande linsystem enligt EN 353-2 eller stödlinor enligt EN 358.
 • Fördelen med EN 353-2 är att låsen är lättare att justera vid förflyttning och finns i utföranden som har provats med förankringspunkt nere vid benen och för potentiellt fall över kant. Stödlina enligt EN 358 är 100% låsbar, men saknar falldämpare.

Fasad:

 • Använd fallhindrande utrustning som är åtstramad.
 • Typiska arbeten kan vara monterings- och underhållsarbeten – i byggnadsställningar, på stegar, i trappor eller maskiner.
 • När en förankringspunkt ovanför användaren är möjlig rekommenderas linsystem enligt EN 353-2, eftersom det systemet kan låsas. Det är inte avsett att hänga i, men man kan jobba med åtstramad utrustning, aktivt och fallhindrande.
 • Säkerhetsblock enligt EN 360 kan även monteras ovanför användaren, men låser endast vid fall. Säkerhetsblocket är dock självåtdragande, och med förankring ovanför användaren begränsas fallet till ett minimum. Med vissa modeller blir det bara 50 – 60 cm.
Användning av säkerhetsblock enligt EN 360 vid klättring i mast

Sluttande yta:

 • EN 353-2 rekommenderas framför säkerhetsblock. Förankringsmöjligheterna måste dock planeras med hänsyn till eventuella pendlingsfall. Två linor i vinkel med två olika förankringspunkter kan användas. Vid brant sluttande tak kan både ställningar och användning av sele vara nödvändigt.
 • På sluttande ytor/bergssluttningar med särskilt kraftig lutning kan man behöva använda två linor: ett arbetsrep och ett säkerhetsrep. Principen är densamma som för åtkomstteknik.
Här använder personen två linsystem för att säkerställa områdesbegränsning i två riktiningar. Detta för att hindra fall bakåt och i sidled

Platta tak:

 • EN 353-2 rekommenderas framför säkerhetsblock. Vissa typer av falldämpare har dock provats med förankringspunkt nere på bjälklaget och för potentiellt fall över kant.
Linsystem i kombination med tillfällig horisontell förankringslina

Bjälklagsmontering:

 • Uppgifterna för platt tak gäller även här. I dag använder branschen oftast säkerhetsblock i samband med detta arbete.
 • En tydlig begränsning är dock kraven på fallhöjdavstånd nedanför användaren med hjälp av ett säkerhetsblock som är förankrat nere på bjälklaget.
 • Det finns block som är testat med förankringspunkt nere på bjälklaget och för potentiellt fall över kant, men säkerhetshöjden nedanför användaren ignoreras ofta
Användning av säkerhetsblock på håldäck

Säkerhetsblock används vid montering av plattbärlag

Plattbärlag:

 • Här är det lätt att förankra på baksidan av bjälklaget i gallret/armeringen. Detta anses vara en säker förankring.

Håldäck:

 • Här finns «nypor»: HDF-klämma eller kilar = förankringsutrustning enligt EN 795 för infästning. Alternativen är fästen/bultar, lösa motviktslösningar eller galge. Oftast används HDF-klemma.
 • För båda systemen är det dock viktigt att montera räcken på sidan allteftersom arbetet fortskrider, för att eliminera pendlingsfall. På motsvarande sätt bör man täcka över fördkupningar. Logistiken vad gäller elementens monteringsordning är viktig.
 • En fallhindrande lösning med linsystem enligt EN 353-2 kan vara ett mycket bra alternativ.
HDF-klämma
Montering av håldäckselement