Avspärrning

  • Påkörning av fordon och traverskranar har medfört flera dödsolyckor i samband med användning av personlift. Om det finns traverskranar på arbetsområdet, ska dessa stängas av så att påkörning inte kan inträffa.
  • Det är också viktigt att området där personliften ska användas spärras av, så att personer inte kan komma in i arbetsområdet, samt att man undviker påkörning av eventuell passerande trafik.