Diagonalstagning

Diagonalstagningen skall kunna ta upp tryck- och draglaster och uppföras enligt monteringsanvisningarna allteftersom uppförandet av ställningen framskrider.

Diagonalstagning utförs i vart 5:e fack och alltid i ytterfacken om inte annat anges i monteringsanvisningen. Diagonalen ska kopplas så nära knutpunkterna som möjligt.

Stagen till torn och t.ex. rullställning bör alltid uppföras parvis motsatta så att ställningen inte ska kunna vrida sig eller rasa omkull.

Här är diagonalstagen monterade fortlöpande i samma riktning. Detta medför risk för att ställningen kan vrida sig och i värsta fall rasa omkull
Diagonalstangen monteras parvis motsatt varandra under uppförandet av trapptorn och andra fristående stukturer i ställningsmaterialen