Ditt ansvar: Daglig tillsyn

Vid inspektion före start ska du bland annat undersöka förekomsten av:

  • läckage i hydrauliksystemet
  • lösa skruvar, slangar och kopplingar
  • skador på det elektriska systemet, såsom manöverdon, ledningar, batteri o.d.
  • skador, deformationer och brottanvisningar på bärande konstruktion.
  • skador, deformationer och brottanvisningar på arbetskorg eller arbetsplattform.
  • skador på fälgar och däck

Dessutom ska du kontrollera:

  • batteriets syravikt
  • däcktrycket
Inspektion före start / Daglig tillsyn