Fallkrafter

  • När är egentligen ett fall farligt? Vilken energi talar vi om?
  • Enkelt uttryckt kan vi säga att energin redan vid 1 meters fall kommer att vara 10 gånger större än din kroppsvikt. Är det någon som har lust att hoppa från en stol och landa på knäna?
  • Vi rekommenderar att du ställer dig frågan: Finns det risk för fall? Ja, eller nej? Om svaret är ja, bör du ta med det i din riskbedömning, oavsett om höjden är låg.

Var uppmärksam på fallenergin!