Fallolyckor / räddning

Fallolyckor kan inträffa i många olika situationer såsom:

 • Fall över kant
 • Fall från stolpe
 • Fall från mobilmast
 • Fall från högspenningsmast
 • Fall i schakt eller trånga utrymmen
 • Fall till ett lägre liggande område varifrån den skadade måste hissas upp
Räddning. Nedfirning från stolpe

Detta är situationer som medför olika typer av problem och därför kan behöva olika utrustningar för att man på ett säkert sätt ska kunna genomföra räddningssituationen. En professionellt gjord riskanalys visar vad som kan behövas.

Det är därför viktigt att ha god kometens och kunskap om räddningsutrustning vid arbete på hög höjd

Dagens räddningsutrustning indelas i följande grupper:

 • Manuella repbaserade system
 • Automatiska repbaserade system
 • Repbanebaserade taljsystem
 • Säkerhetsblock med nödvev eller vinsch

Kamraträddning kan kan göras i de flesta fall. Detta innebär att arbetsgruppen själv har kompetens för att utföra räddningsinsatsen. Här är de vanligaste metoderna:

 • Losskoppling och nedfirning av skadad person
 • Losskoppling och luftning av skadad person
 • Losskoppling och nedfirning tillsammans med skadad person
 • Losskoppling och luftning tillsammans med skadad person
 • Korsräddning med två system för nedfirning och/eller lyftning
 • Kombination med användning av bår
 • Kombination med användning av trefot, davit eller annat stativ
 • Räddning i brunn, cistern, schakt, tank och trånga utrymmen
Räddning efter fall över kant, med manuell nedfirningsenhet
Räddning i stolpe med manuell nedfirningsenhet