Fallskyddsutrustning

Fallskyddsutrustningen är en mycket viktig del av ställningsbyggarens personliga skyddsutrustning. Fallskyddsutrustningen bör vara personlig. Man bör alltid ha den på sig när man uppför, ändrar eller demonterar ställningen.

Ett fallskyddssystem består av flera komponenter som är sammansatta så att de hindrar ett fall eller i värsta fall fångar upp den som faller.

Övning i praktisk användning av fallskyddsutrustning
Fallskyddssele front

En fallskyddssele förankrar fallskyddsutrustningen på kroppen och ger nödvändigt kroppsstöd med remmar som fästs runt användaren och som fördelar krafterna från fallet på lår, ljumskar, bröst och skuldror. Det är viktigt att selen är rätt påsatt.

En fallskyddssele som inte passar eller är fel påsatt kan lätt göra mer skada än nytta om man skulle falla.

Om man får in en knuten hand mellan kropp och stropp, sitter selen inte tillräckligt stramt. Selen är rätt anpassad när man nätt och jämnt kan få in en flat hand under stropparna. Selen ska sitta så att man kan böja sig mot golvet utan alltför stort obehag.

  • En falldämpare är en kopplingsdel som är mellanfäste mellan fallsäkringsselen och en säker punkt – en förankringspunkt. Falldämparens viktigaste uppgift är att säkra att fallrycket reduceras.
Exempel på fallskyddslinor med inbyggda falldämpare
  • Fallblock är den idealiska fallsäkringen när man behöver rörelsefrihet. Det ger normalt den kortaste falldistansen och det “mjukaste” fallet. Men man behöver känna till dess begränsning. Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du använder ett fallblock.

Kopplingsanordningarna har som uppgift att binda samman övriga komponenter i fallsäkringssystemet.

På alla krokar ska man behöva använda minst två medvetna grepp för att öppna/stänga.

För att minska risken för oavsiktlig öppning ska krokar och karbiner vara självlåsande och manuellt låsbara eller självlåsbara.

Fästpunkt i ställning
Koppling
Bild tagen ur monteringsanvisning HAKI universal
  • En fästpunkt är det ställe där du fäster fallsäkringsutrustningen när den används. Punkten får inte vara öppen så att karbinen (karbinerna) kan glida ut. Fästpunkter i prefabricerade ställningar ska följa tillverkarens visningar.