Farligt gods

Farligt gods kan vara explosivt, brandfarligt, självantändande, frätande, giftigt, radioaktivt, smittsamt eller ha en egenskap som gör att godset kan medföra risk för din hälsa eller för miljön.

En transport med farligt gods ska ha en orange skylt med svart ram