Fel och oavsiktlig påverkan

  • Fel vid och oavsiktlig påverkan av manöveranordningar ska inte kunna medföra fara.
  • Styrsystemen ska vara säkra och utformade så att svagheter, fel, oavsiktlig påverkan och belastningar inte medför fara.