Förebygg

Om du märker tecken på en skada, försök att hitta orsaken till problemet. Att lindra symptomen räcker inte, du måste också förebygga.

Så här kan du förebygga vanliga skador:

  • Träna på fritiden – särskilt styrka och smidighet.
  • Ät sunt.
  • Se till att få tillräckligt med sömn.
  • Värm upp lite innan du påbörjar ditt arbetspass.
  • Försök att växla mellan olika arbetsuppgifter.
  • Ta en kort paus och sträck på dig om du har långa arbetspass med samma rörelser.
  • Anpassa hastigheten efter underlaget för att undvika skador som följd av vibrationer.