Instrument och symboler

  • På personliftar som levereras i dag är det vanligt att det finns instrument som ger föraren nödvändig information.
  • Exempel på sådan information är överbelastning, för stor lutning, låg batterinivå, hög oljetemperatur, lågt oljetryck och elfel.
  • Informationen ska ges med svensk text, sifferkod eller symboler.
  • En personlift kan vara försedd med ett tidur.