Kontroll inför användning

Fallskyddsutrustningen/fallskyddsutrustning ska kontrolleras före varje användning. Detta är användarens uppgift.

För riktig och fullständig kontroll av utrustningen måste man alltid följa bruksanvisningen för den aktuella utrustningen. Det som beskrivs i detta kapitel är bara ett exempel och är inte nödvändigtvis fullständigt.

Kontrollera att

  • alla band är fria från skärskador, missfärgning, allmän nedsmutsning/slitage, trasiga sömmar samt att de inte är styva och att de är märkta med original-ID
  • metalldelar är fria från rost/korrosion och sprickor
  • alla spännen, krokar och regleranordningar fungerar
  • falldämparna inte har rätats ut
  • fallblockens vajerlås är fria från skador och att indikatorn inte visar rött
Fallskyddssele rygg
Fallskyddsselen rätt anpassad
Fallskyddsselen är för slak