Löpande kontroll av trucken

Fortlöpande tillsyn

Fullständig kontroll av trucken.

Det är företaget som har ansvaret för den fortlöpande tillsynen.

Service på trucken kan vara en sådan typ av tillsyn.

Daglig kontroll

Truckförarens uppgift.

Kontrollera att trucken fungerar som den ska. Dessutom ingår mindre underhåll.

Det ska finnas ett kontrollkort till hjälp inför den dagliga kontrollen.

Vad som ska kontrolleras varierar från trucktyp till trucktyp.