Lyftkapacitet

Tp – tyngdpunkt
Tpa – tyngdpunktsavstånd
Tph – tyngdpunktshöjd
Lh – lyfthöjd
– ett exempel på området där tyngdpunkten ska placeras för att uppnå nominell lyftkapacitet.

Du bör vara uppmärksam på följande:

  • Lasten är ofta osymmetrisk.
  • Tillsatsaggregat har en egenvikt och kan också i många fall ge ett längre tyngdpunktsavstånd.
  • Om du kör en truck med tillsatsaggregat ska det ha en skylt som anger vikt och tyngdpunktsavstånd.