Manöverdon

Med manöverdon menas de spakar, pedaler, ratt, knappar och liknande som kontrollerar truckens rörelser.

Motviktstruck – exempel
Skjutstativtruck – exempel

Instrumentpanelen varierar från truck till truck.