Märkning av last

Försiktig
Använd ej krok
Upp – i pilens riktning
Temperaturbegränsning
Tyngdpunkt
Tål ej fukt
Staplingsgräns
Kläm här
Förvaras svalt
Använd inte transportkärra
Får ej rullas
Spänn fast här