Marktryck

  • När en personlift ska användas, är det viktigt att underlaget har tillräckligt stor bäryta i förhållande till det marktryck som personliften ger.
  • Marktrycket blir mindre ju större anläggningsytan är. Till exempel har en man på 100 kg med skonummer 44 (210 cm²) ett marktryck på ca 0,24 kg/cm² när han står stilla. En kvinna på 60 kg med stilettklackar (1 cm² per klack) har ett marktryck på ca 30 kg/cm² när hon står stilla.
  • Det marktryck som personliften ger beror på anläggningsytan mot underlaget (arealen av däck och stödben). En personlift med lågt lufttryck i däcken (instabil vid höga lyft) kommer att ha en väsentligt större anläggningsyta än en personlift med högt lufttryck i däcken. En personlift med stora stödbensplattor har ett mycket lägre marktryck än en personlift med små stödbensplattor.
Ostabilt underlag påverkar stabiliteten

Exempel på marktryck:

  • Tillverkaren av en släpmonterad personlift uppger i sin användarhandbok att den har ett marktryck på ca 2,5 kg/cm².
  • Tillverkaren av en självgående personlift uppger i sin användarhandbok att den har ett marktryck på ca 4,5 kg/cm² vid ett lufttryck på 64 psi och ca 5,2 kg/cm² vid ett lufttryck på 75 psi.
  • Om man tvekar om huruvida underlaget har tillräckligt god bärförmåga, måste man använda tryckfördelningsplattor, så att marktrycket (kg/cm²) minskas.
  • Goda tryckfördelningsplattor är kryssfanér och liknande. Undvik användning av stålplattor, eftersom de kan vara mycket hala.
Dålig underlag

Om man ställer upp eller kör en personlift på sluttande terräng, som vägskuldror och vägrenar, måste man vara särskilt uppmärksam. Många olyckor har skett på grund av glidning bort från underlaget. För att man ska vara säker, bör avståndet till den nedre delen av en naturlig sluttning vara minst 2 × sluttningens höjd. För fyllnadsmassor bör avståndet vara minst 1 × sluttningens höjd.

Om underlaget är snett, kan detta ge stor inverkan när personliften arbetar i upplyft läge.

Tryckfördelningsplattor ger mindre marktryck