Olika inplankningar

  • Trädplank – är den traditionella längsgåande inplankningen på en ställning. Den används inte så frekvent längre
  • Trall – är traditionell tvärgående inplankning av träribbor med distanser i trä eller plast
  • Ståltrall/aluminiumtrall/komposittrall – är en moderniserad variant på traditionell trätrall
  • Aluminiumplan med plyfa/komposit eller aluminium – är en längsgående inplankning som tillverkas i facklängder
  • Stålplank – är en robust längsgående inplankning med bredd 230 – 320 mm, i lastklass 4-6
  • Aluminiumplank – fungerar som stålplan, men i aluminium istället