Olika lagar

Arbetsmiljölagen

  • Ditt jobb som liftanvändare styrs av arbetsmiljölagen. I arbetsmiljölagen finner du bland annat regler om vad arbetsgivare och skyddsansvariga på din arbetsplats måste göra för att förhindra olyckor och ohälsa.
  • Arbetsmiljölagen slår fast att arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs. Vidare måste arbetsgivaren även veta vad han ska iaktta för att undgå risker i arbetet (3 kap. 3 §).
Arbetsmiljölagen
Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsmiljölagen slår fast att både arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta om arbetsmiljöfrågor. Det kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). SAM ska ge en bra arbetsmiljö som gynnar alla.
  • I korthet kan man säga att SAM handlar om att samarbeta om att upptäcka alla förhållanden i arbetsmiljön som påverkar din och andra kollegors hälsa och säkerhet.
  • Det är Arbetsmiljöverket som är ansvarigt för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor. Arbetsmiljöverket ger ut flera föreskrifter som beskriver vad lagen säger när det gäller hur man arbetar i olika yrkesgrupper.

Trafikskadelagen och trafikbrottslagen

  • Du måste också känna till att Trafikskadelagen även gäller självgående liftar. Tänk på att en lift som inte är utrustad enligt föreskrifterna inte får köras på allmän väg.
  • Alla fordon som omfattas av Trafikskadelagen måste vara trafikförsäkrade.
  • Trafikbrottslagen gäller också liftar, även på industriområden. Det betyder att du som operatör kan riskera både böter och i yttersta fall fängelse om du döms för grov vårdslöshet i trafiken.