Periodisk kontroll och underhåll

 • För att skyddsutrustningen ska fungera som avsett, är det mycket viktigt att den kontrolleras regelbundet och förvaras på rätt sätt. Fallskyddsutrustning som inte kontrolleras och underhålls kan vara livsfarlig.
 • Med kontroll av fallskydd menas främst två typer av kontroll: periodisk kontroll och kontroll före användning.
All utrustning måste kontrolleras
Exempel på kontrollmärke
 • Periodisk kontroll regleras av EN 365 och ska utföras minst var tolfte månad av en behörig inspektör.
 • Utrustningens ägare ansvarar för att den periodiska kontrollen blir utförd.
 • Den periodiska kontrollen skal dokumenteras av inspektören.
 • Utrustning som utsatts för fallbelastning ska tas ur bruk och genomgå ny periodisk kontroll. Somliga tillverkare anger att utrustningen ska kasseras efter fall.
 • En del utrustningar har en fallindikator som löses ut vid fall eller om utrustningen belastas som vid fall. Se bruksanvisningen!
 • Somliga utrustningar kan repareras efter fall eller om fel och brister har upptäckts vid kontroll. Vissa säkerhetsblock och räddningsutrustningar kräver byte av delar i samband med periodisk kontroll.
 • Om du är osäker på om utrustningen är i tillräckligt bra skick – använd den inte!
 • Utrustning som är smutsig eller luktar är dock fullt möjlig att rengöra. Hur detta görs beskrivs i bruksanvisningen.
 • Om utrustningen har passerat datum för ny periodisk kontroll kan en ny kontroll genomföras så att den kan användas igen.
 • När fallskyddsanordningen inte används ska den förvaras på skyddad plats.
 • Fallskyddsutrustning som har blivit våt ska torkas efter användning, normalt vid rumstemperatur.
Kontrollera med avseende på slitage på band och alla textildelar