Permanent last

Permanent last (egenlast) är den samlade lasten som ställningskonstruktionen har i sig själv, utan variabla laster (dess vikt utan någon belastning). Denna inbegriper alla element av ställningen, t.ex. ställningsgolv, räckverk, skärmar samt hjälpkonstruktioner som lyfttorn.

För att få fram den permanenta lasten för en viss ställningsuppsättning summerar man alla komponenter som ska användas i ställningen.

Vikterna av komponenterna kan man normalt få fram ur tillverkarens uppförandeanvisningar.