Personlig skyddsutrustning, verktyg och säkring av verktyg

 • I den personliga skyddsutrustningen ingår hjälm, lämpliga skodon med tåskydd och greppsulor, skyddskläder mot dåligt väder eller mycket synliga kläder, så att arbetarna syns bättre. Utbildning i användning och underhåll är nödvändig för rätt användning av personlig skyddsutrustning, så att den fungerar på avsett sätt.
Säkring av verktyg vid arbete på hög höjd
Säkring av verktyg vid arbete på hög höjd – olika lösningar
Personlig skyddsutrustning (PSU) i standardversion

Rätt personlig skyddsutrustning (PSU) för arbete med ställning och arbete på hög höjd är följande:

 • Hjälm
 • Skyddsglasögon
 • Handskar
 • Skyddskläder
 • Skyddsskor
 • Säkerhetssele med lina

Säkerheten för arbetare tillvaratas bland annat genom att

 • passerande trafik varnas och leds utanför arbetsområdet
 • det förutom varning (skylt, märkning, signaler) används olika typer av säkring (räcken, stängsel etc.) som hindrar att fordon eller personer genom oaktsamhet kan komma in på arbetsstället
 • energiabsorberande utrustning används på fordon och arbetsmaskiner
 • arbetsstället är anpassat så att in- och utfart kan ske utan tillträde för fotgängare
 • lagring av materiel osv. medför minsta möjliga konflikt med passerande trafik.
Överbyggd gångväg (till vänster) fungerar mycket väl för att säkra «mjuka» trafikanter. Räcken mot trafikerad väg (till höger) skiljer biltrafik från ställningen
Trafikanternas säkerhet tas hänsyn till

Trafikanternas säkerhet ombesörjs bland annat genom att

 • de varnas i tid, så att körningen kan anpassas till den rådande situationen
 • de på ett säkert sätt leds förbi arbetsstället, så att det inte uppstår fara i förhållande till andra trafikanter, vägarbetare, omgivningen eller trafikanten själv
 • varningen är utförd så att hastigheten anpassas till den rådande situationen, det inte uppstår tvivel om korrekt fordonsplacering, väjningsplikt etc.,
 • säkringsåtgärderna används på sådant sätt att de också tillvaratar trafikanternas säkerhet och minskar omfattningen av eventuella skador.