Prefabricerade ställningar

Prefabricerade ställningar utvecklades för att förenkla uppförandet. De består av olika komponenter med standardinfästningar och låssystem för tvär- och längsgående balkar så att de snabbt kan uppföras utan särskilt behov av mätning och anpassning.

En prefabricerad ställning är därför effektivare att sätta upp och kräver inte så mycket beräkningar och kompetens av montören så länge man bygger enligt anvisningarna och håller sig inom de belastningar som tillverkaren har angett.

Prefabricerade ställningar, komponenter till prefabricerade ställningar och kopplingar får användas endast om de har godkänts vid typkontroll.

Rörkopplad ställning i Tanzania

Det finns två huvudtyper av systemställning: modulställning och ramställning.
Se bilderna.

En modulställning består av spir- och längd-/tvärbalkar
En ramställning består av färdiga ramar som sätts ihop med plattforms- och räckeselement

Dessutom kan olika fabrikanter ha olika låssystem. Vanliga ställningssystem är t.ex. HAKI, Layher och Plus 8

Plus 8
Layher
HAKI

En modulställning består av s.k. spiror, tvärbalkar och längdbalkar. Dessutom tillkommer diagonaler för stabilitet samt räcken och inplankning för säkring av personer som använder ställningen. Tvärbalkarna och längdbalkarna finns i olika längder, så att en modulställning ger möjlighet att välja olika modullängder och -bredder. Modulställningen används därför ofta vid murarbete och till krävande ställningslösninger inom industrin. Modulställningen används också som hängställning och i ojämn terräng.

Modulställning

Typiska exempel på användningsområden för modulställning:

 • byggnad och anläggning
 • ställning som skydd vid takarbete
 • Industriapplikationer
 • grund för väderskydd
 • skyltställ och stämplösningar.

Dessutom används ofta modulställning i eventbranschen som läktare, scener och tak etc.

Modulställning går också under namn som tungställning, murarställning och industriställning.

Baskomponenterna i en modulställning av standardtyp är följande:

 • Bottenskruvar
 • Spiror
 • Skyddsräcken
 • Balkar (tvär och längdbalk)
 • Diagonalstag
 • Inplankning
 • Trappor
 • Väggförankringar
Modulställning standardelement

Dessutom tillkommer många komponenter för att göra ställningen komplett:

 • Konsoler
 • Överbryggningsbalkar
 • Olika hörnlösningar
 • Horisontaldiagonaler
 • Rör och koppling Olika tillverkare har olika lösningar och tillval.
Ramställning
 • En ramställning består av standardramar med givna mått. Längdbalkarna är ofta inbyggda i golvet, och räckverket ingår i diagonalstagningen. Ramställningen består därför av ett fåtal komponenter med låg vikt, något som gör uppförande och demontering enkel och snabb.
 • Begränsningen för en ramställning är att den inte är särskilt flexibel och därmed inte lika enkel att anpassa till krökar, utsprång, öppningar etc. Ramställningen passar bäst till fasader och raka väggar.

Baskomponenterna i en ramställning av standardtyp är följande:

 • Bottenskruvar
 • Vertikalramar
 • Skyddsräcken
 • Plattformar med/utan lucka
 • Diagonalstag

Dessutom tillkommer många komponenter för att göra ställningen komplett:

 • Förankringslösningar
 • Konsoler

Typiska exempel på användningsområden för ramställning:

 • snickeriarbeten på hus och lägenheter
 • måleriarbeten på fasader och byggnader
 • lättare underhåll och inspektioner av fasader och byggnader
Ramställning standardelement