Rör- och kopplingsställningar

Rör- och kopplingsställningar är föregångare till dagens systemställningar. Rör- och kopplingsställningarna var en vidareutveckling av träställningen och består som namnet antyder av rör i standarddimension och olika längder som sammanfogas med standardkopplingar.

För att uppföra en rör- och kopplingsställning krävs av ställningsbyggaren att han själv mäter upp korrekta avstånd. Detta sätt att bygga en ställning ger stora möjligheter till anpassning men kräver samtidigt kunskap om bärkraft, knäcklängd, belastningar etc. som vi inte går djupare in på i denna utbildning.

Rörkopplad ställning i Tanzania
Koppling

Rör till rörställningar ska ha materialkvalitet och dimensioner som är anpassade till de rörkopplingar som normalt används. För stålrör ska den nominella godstjockleken vara minst 3,2 mm och för aluminiumrör minst 4,0 mm.

Stålrör klart för ställningstillverkning (HAKI)