Säkerhetsblock enligt EN 360

Säkerhetsblock är självåtdragande och låser sig snabbt vid ett fall när förankringspunkten är belägen ovanför användaren. Om förankringspunkten är nere vid benen kommer blocket att dras åt på vägen ner, men låser sig inte förrän du passerar förankringspunkten.

För korrekt användning är det viktigt att förstå de begränsningar som anges i bruksanvisningen för säkerhetsblocket i fråga. Säkerhetsblock för användning i brunnar, cisterner och schakt kan förses med nödvevar så att personen vid en räddningssituation kan vinschas upp.

Säkerhetsblocken kan ha en broms innanför kåpan, eller en synlig broms på utsidan – en falldämpare som aktiveras vid fall.

Det finns både större och mindre säkerhetsblock som har provats med förankringspunkt nere vid benen samt för potentiellt fall över kant. Ta hur som helst reda på vilket fallhöjdsavstånd nedanför användaren som krävs.

Användning av säkerhetsblock vid fallfaktor 2 ut mot kant
  • De flesta säkerhetsblock på marknaden kräver en förankringspunkt ovanför användaren och ska monteras i denna punkt.
  • Vissa mindre säkerhetsblock kan eller måste monteras på selen – vid fästpunkten på selens baksida. Läs bruksanvisningen!
Montering av trappa. Säkerhetsblock används med förankring i krankroken ovanför användaren
Säkerhetsblock förankrat ovanför användaren, fallfaktor 0.