Skyddsutrustning

Det är väldigt viktigt att använda skyddsskor och den skyddsutrustning som arbetsplatsen kräver att du ska använda.

Det är arbetsgivaren som är skyldig att tillhandahålla den skyddsutrustning som arbetet kräver.

Viktigt skyddsutrustning vid användning av lift:

  • Skyddsskor som skyddar foten mot kross- och klämskador.
  • Varningskläder med fluorescerande material och reflexer som gör dig mer synlig.