Skyltar och lastdiagram

Lyftkapacitet, lyfthöjd och räckvidd varierar på olika typer av personliftar. Man måste beakta följande punkter innan man utför arbetet:

  • Hur många personer får man vara i personliften?
  • Hur mycket verktyg behöver man för få arbetet gjort?
  • Vad ska man ha med sig av eventuell utrustning?
  • Hur stor arbetshöjd krävs?
  • Hur stor räckvidd måste personliften ha?