Styrsystem

  • De flesta truckar är försedda med ratt. Ofta är ratten en miniratt eller joystick.
  • Palltruck och stödbenstruck styrs vanligtvis med styrarm. Föraren går bakom trucken eller står på en nedfällbar plattform.