Syfte, användningsområde och definitioner

En ställning är en teknisk anordning som är temporärt uppställd eller upphängd och som består av minst två komponenter. Den är avsedd som arbetsplats, tillträdesled, skyddstak eller skydd mot fall vid arbete på tak eller annan höjd. Höjd från marken eller annat underliggande plan till ett horisontellt arbetsplan eller motsvarande är minst 1,25 m.

Prefabricerad fasadställning
Prefabricerad fasadställning

Prefabricerade fasadställningar är baserade på modulsystem som kan uppföras i flera plan och sektioner i längdriktning. Ställningar kan vara tillverkade av olika material.

Kursen ger de kunskaper om lagar och föreskrifter som krävs när man ska delta i arbete med ställningar med högst 9 m (fyra bomlag) till arbetsplanet och där utformningen framgår av allmänna monteringsanvisningar.

Utbildningen ska ge goda insikter i principerna för konstruktion, funktionssätt, underhåll och användning, för att undvika tillbud och olyckor i samband med uppförande och användning av ställning. Vi ska även lära oss om riskbedömning, kollektiv fallsäkring, personlig fallsäkring och personligt förhållningssätt.

Som en del av den här utbildningen är det viktigt att den som utbildas samtidigt får kännedom om aktuella föreskrifter och tillverkarens anvisningar för uppförande av ställningen. Därför bör man utöver den här boken även ha tillgång till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar och tillverkarens anvisningar för uppförande av den aktuella ställningen.

Teoretisk utbildning i ställningsuppförande