Tillämpningsområde

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar reglerar arbete med uppförande av ställningar och väderskydd, arbete på ställningar och under väderskydd, samt vilka produktkrav som gäller för ställningar och väderskydd och hur de ska vara utformade

Föreskrifterna gäller för ställningar som används som:

  • arbetsplats
  • tillträdesled
  • skydd mot fall vid arbete på tak eller annan hög höjd
  • skyddstak
  • upplag för väderskydd
Prefabricerad fasadställning

De gäller inte temporära konstruktioner för förvaring, eller temporära konstruktioner på mässor, festivaler och liknande. Föreskrifterna gäller inte heller för scener och läktare. Föreskrifterna gäller inte för väderskydd som är lägre än 3 m höga, eller för väderskydd som har en horisontell yta som är mindre än 6 m2. Föreskrifterna gäller dock alltid för väderskydd som är uppförda på ställningar eller andra temporära konstruktioner.