Tryck mot underlaget – marktryck

Marktryck är den last som överförs från ställningen och ned till underlaget, det vill säga summan av alla laster som verkar på den aktuella spiran delad med fotplattans yta.

Marktryck är den last som överförs från ställningen och ned till underlaget, det vill säga summan av alla laster som verkar på den aktuella spiran delad med fotplattans yta.

Underpallningen måste alltid användas på lösa massor som sand och lera för att säkerställa att belastningen från ställningen fördelas över en tillräckligt stor yta. KOM IHÅG:

Asfalt blir mjukare i värmen. På sommaren behöver man därför ofta använda underpallning under fotplattan för att säkerställa att ställningen inte sjunker ned i asfalten.

Renovering av fasad och tak
Exempel på underpallning. Belastningen fördelas över en större yta

Vägledande uppgifter om underlagets bärförmåga finns i NS 9700:

  • För att beräkna lasten så vi inte överbelastar underlaget så måste vi räkna ut arean vi belastar.
  • Standardfotplatta om 0,15 × 0,15 m (150 × 150 mm) har ytan 0,0225 m². Om spirlasten är 1000 kg så räknar man ut trycket mot underlaget genom att först se till att man har samma sort som i tabellen. Här gär vi om 1000 kg till kN genom att dividera med 100 vilket ger 10 kN. För en tung ställning med last per spira om 25 kN (2500 kg) får vi ett marktryck på 25 kN/0,0225 m2 = 1111 kN/m2 (= 11,11 kg/cm2 ) per spira.
  • På allt utom stål och betong ser vi av tabellen att detta är för mycket, och vi måste fördela vikten på en större yta än den som en standardfotplatta utgör.
Underlagsbrädor av trä

När man använder metallplattor som underlagsbrädor eller placerar ställningen direkt på stålunderlag, måste man tänka på friktionen.

Det kan därför vara förnuftigt att använda underlagsbrädor av trä även i sådana fall.