Uppställning av personlift

När en personlift ska ställas upp, är det flera faktorer som användaren måste ta hänsyn till. Följande punkter måste bedömas innan arbetet ska utföras:

  • Hurdant är underlaget?
  • Förekommer det passerande trafik?
  • Finns det strömförande kablar i arbetsområdet?
  • Finns det hinder?
  • Finns det annan arbetsutrustning i arbetsområdet (traverskranar och liknande)?
  • Hurdana är väder- och vindförhållandena?

När man har gjort dessa bedömningar är det dags för nödvändiga åtgärder för säker användning.